Zawiadomienie o połączeniu spółki Setanta S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Spartan Capital S.A. (Spółka Przejmowana).

 

Zarząd spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako właściwy dla Spółki Przejmującej, dokonał rejestracji połączenia spółki Setanta S.A. ze spółką Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Spartan Capital S.A.) na Spółkę Przejmującą (Setanta S.A.). Połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h.

Wszelkie informacje dotyczące działalności "dawnej" GK Spartan Capital SA są dostępne na stronie: http://setanta.pl

 

 

O nas - Grupa Kapitałowa SPARTAN

Spółka Spartan Capital S.A. jest firmą inwestycyjną, która wraz z wyspecjalizowanym w doradztwie, zależnym podmiotem Spartan Sp. z o.o. tworzy Grupę Kapitałową Spartan Capital S.A. (GK SPARTAN). Kompleksowe usługi GK SPARTAN adresowane są do następujących grup przedsiębiorstw:

1. Firmy na etapie od seed do rozwoju;
2. Firmy poszukujące finansowania;

3. Firmy zainteresowane akwizycjami i fuzjami;

4. Firmy z problemami finansowymi, wymagające restrukturyzacji.

 

GK SPARTAN świadczy usługi w ramach dwóch segmentów: inwestycyjnego oraz doradczego.

 

Działalność inwestycyjna

Spartan Capital S.A. - prowadzi działalność inwestycyjną, koncentrując się przede wszystkim na rynku inwestycji niepublicznych. Aktywnie włącza się w budowanie wartości przedsiębiorstwa, współpracuje z funduszami seed/venture capital/private equity oraz prywatnymi inwestorami.

Planowany średni okres inwestycji to 1-3 lata. Po upływie tego okresu następuje wyjście z inwestycji poprzez debiut przedsiębiorstwa na rynku NewConnect/GPW lub sprzedaż udziałów/akcji inwestorowi finansowemu/strategicznemu.

Przedsięwzięcia spółki można podzielić na cztery podstawowe kategorie:

1. Seed Capital (zasiew) - powoływanie do życia i finansowanie spółek funkcjonujących w obszarach o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej;
2. Venture Capital – inwestycje w projekty o wysokim potencjale wzrostu, będące równocześnie w stosunkowo wczesnym stadium rozwoju (start-up, rozwój);
3. Private Equity – projekty już istniejące, rozwijające się w dużym tempie i stanowiące swoistą okazję inwestycyjną;
4. Projekty restrukturyzacyjne.

 

Działalność doradcza

Segment działalności doradczej prowadzony jest przez Spartan Sp. z o.o.

Zakres usług tego segmentu obejmuje doradztwo przy:

1. Pozyskiwaniu finansowania dla firm;
2. Przeprowadzaniu operacji zakupu, sprzedaży i łączenia przedsiębiorstw/spółek/spółek celowych.

 

dowiedz się więcej

Aktualności
IV kw.2010 - 1/2011
Dodano: 31.01.2011r.

Zgłoś projekt

Zapraszamy przedsiębiorców
do zgłaszania projektów.
Prosimy o wypełnienie formularza
oraz dołączenie biznesplanu.

portfolio

Dla inwestorów

Zapraszamy do współpracy inwestorów,
oferujemy atrakcyjne warunki
współinwestycyjne w ciekawe projekty
o ponadprzeciętnych stopach zwrotu.

portfolio

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje dotyczące naszej spółki, dołącz do newslettera.

*
*
Przystąpienie do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych.