Spartan Capital zainwestował w spółkę z NewConnect

Added: 25.01.2012r.

Spartan Capital SA, fundusz kapitałowy, inwestujący w podmioty o dużym potencjale rozwoju nabył pakiet mniejszościowy akcji DFP Doradztwo Finansowe SA - spółki doradczo-inwestycyjnej, notowanej na NewConnnect.

Spartan Capital invest

Added: 19.01.2012r.

19.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2012

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o przekroczeniu przez akcjonariusza Spółki, tj. przez Spartan Capital Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, progu 5% ogólnej liczby głosów w DFP Doradztwo Finansowe SA.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem:
- w wyniku nabycia w dniu 19 stycznia 2012 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, 335.331 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, Spartan Capital SA posiada 736.131 akcji DFP Doradztwo Finansowe SA, uprawniających do 736.131 głosów, co stanowi 5,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce i 6,02% jej kapitału zakładowego;
- przed nabyciem w/w akcji Spółki, Spartan Capital SA posiadała 400.800 akcji uprawniających do 400.800 głosów, co stanowiło 2,73% w ogólnej liczbie głosów w Spółce i 3,43% jej kapitału zakładowego.

Wywiad z Conallem McGuire, prezesem Setanta Finance Group SA

Added: 23.11.2011r.

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Conallem McGuire, prezesem zarządu spółki Setanta Finance Group, która w najbliższych miesiącach zadebiutuje na rynku alternatywnym NewConnect

Wywiad z Prezesem MODE SA

Added: 23.11.2011r.

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Leszkiem Tadeuszem Mazurem, prezesem zmierzającej na rynek alternatywny innowacyjnej spółki MODE SA

MODE SA: Sklepy internetowe zyskają nowoczesne wsparcie technologiczne

Added: 28.10.2011r.

Dzięki Twisterowi L-54 - najnowszemu urządzeniu innowacyjnej spółki MODE SA,  sklepy internetowe poprawią jakość ekspozycji towarów. Twister L-54 to cały biznes na jednym biurku!

MODE S.A. wyznacza nowe standardy na rynku fotografii produktowej

Added: 10.10.2011r.

Easy Photo 2.0., najnowsze oprogramowanie innowacyjnej spółki MODE SA, zmierzającej na NewConnect jest już dostępne na rynku.

EVERSPORT S.A. nową inwestycją Spartan Capital S.A.

Added: 07.10.2011r.

Spartan Capital SA kupił pakiet mniejszościowy akcji spółki EVERSPORT SA, działającej na rynku profesjonalnych nawierzchni sportowych.

LIVE&TRAVEL o MODE S.A.

Added: 29.09.2011r.

Zapraszamy do lektury artykułu z MODE SA w roli głównej w najnowszym LIVE&TRAVEL

MODE: Spółka z portfela Spartan Capital SA rusza w świat

Added: 31.08.2011r.

Oferta spółki Mode SA, zmierzającej na rynek alternatywny NewConnect, wzbudziła duże zainteresowanie na skandynawskim rynku. Nawiązanie kontaktów z kontrahentami zaowocuje podpisaniem nowych umów handlowych.

Będą nowe spółki w portfelu Spartan Capital S.A.

Added: 19.08.2011r.

Grupa Kapitałowa Spartan Capital SA wykorzysta obecną sytuację na giełdach i zwiększy liczbę spółek w swoim portfelu

Submit project

We welcome offers of new

investment projects. Please

fill in the following form and

attach businessplan.

portfolio

For investors

We invite new investors to

co-operate in interesting

projects on attractive terms

with above average yields/returns.

portfolio

Newsletter

If you would like to receive the latest information on our company's activities, then we welcome you to subscribe to our newsletter.

*
*
Subscribing newsletter You approve to receive commercial data.