Zapisz jako PDF    Drukuj stronę

Firma inwestycyjna

Spartan Capital S.A powstała w 2010 roku jako firma inwestycyjna. Wcześniej, bo od 2007 r. prowadzi na rynku działalność spółka doradcza Spartan Sp. z o.o., która obecnie jest w 100% spółką zależną od Spartan Capital S.A. Działalność doradcza została więc wzbogacona o inwestycyjną - stworzona została podstawa dla dynamicznie rozwijającej się Grupy Kapitałowej Spartan Capital S.A.

 

Współpracujemy z inwestorami instytucjonalnymi (inne fundusze Seed/VC/PE), jak i inwestorami indywidualnymi (są to głównie przedsiębiorcy posiadający własne firmy i mający długoletnie doświadczenie budowania biznesu i efektywnego zarządzania oraz przedsiębiorcy, którzy sprzedali swoje firmy i chcą teraz wspierać innych).

 

Jak działamy?

 

Inwestycje Spartan Capital S.A. przeprowadzane są w następujących kategoriach:

 

1. Seed Capital (zasiew) - powoływanie do życia i finansowanie spółek funkcjonujących w obszarach o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej;

2. Venture Capital – inwestycje w projekty o wysokim potencjale wzrostu, będące równocześnie w stosunkowo wczesnym stadium rozwoju (start-up, rozwój);

3. Private Equity – projekty już istniejące, rozwijające się w dużym tempie i stanowiące swoistą okazję inwestycyjną;

4. Projekty restrukturyzacyjne.


Oceny potencjalnych projektów inwestycyjnych przeprowadzane są przez Komitet Inwestycyjny. Spartan Capital S.A. finansuje działalność inwestycyjną ze środków własnych, wypracowanych z działalności doradczej i inwestycyjnej.

 

Naszą misją jest znajdowanie perspektywicznych inwestycji  i osiąganie  satysfakcjonujących stóp zwrotu w zakładanym okresie inwestycyjnym. Dzięki takim inwestycjom możliwy jest dynamiczny wzrost wartości Spartan Capital S.A., odzwierciedlający się w zadowoleniu naszych akcjonariuszy.

 

Dodaj do: Facebook Twitter

Zgłoś projekt

Zapraszamy przedsiębiorców
do zgłaszania projektów.
Prosimy o wypełnienie formularza
oraz dołączenie biznesplanu.

portfolio

Dla inwestorów

Zapraszamy do współpracy inwestorów,
oferujemy atrakcyjne warunki
współinwestycyjne w ciekawe projekty
o ponadprzeciętnych stopach zwrotu.

portfolio

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje dotyczące naszej spółki, dołącz do newslettera.

*
*
Przystąpienie do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych.